Fundusze Europejskie


Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informują, że będą realizowali projekt socjalny pn. Grupa wsparcia-Jej lepsze jutro, w okresie od: 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekt skierowany jest do kobiet współuzależnionych, których partnerzy uzależnieni są od alkoholu. W ramach projektu oferujemy udział w Grupie wsparcia, zajęcia z psychologiem, terapeutą, prawnikiem oraz członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel.: (87) 64 24 092 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bargłowie Kościelnym.

Osoby odpowiedzialne za koordynowanie oraz realizację projektu: Urszula Buławko i Jolanta Haraburda.

„ Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin ”