GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

OGŁASZA

NABÓR UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„AKTYWNYM BĄDŹ !”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY:

 • ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
 • KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
 • BEZROBOTNE ZAKWALIFIKOWANE DO III PROFILU POMOCY Z PUP
 • RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • PREFEROWANE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE
 • TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 • TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH
 • TRENING INTEGRACJI EMOCJONALNEJ
 • TRENING KOMUNIKACJI PARTNERSKIEJ
 • TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH
 • TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
 • TERAPIA TAKTYKALNA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • COACHING RODZICIELSKI
 • INDYWIDUALNE WSPARCIE TRENERA PRACY
 • TRENING PRACY
 • PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
 • STAŻE ZAWODOWE
 • WSPARCIE FINANSOWE
 • ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI W CZASIE TRWANIA FORM WSPARCIA ORAZ  ZAPEWNIENIE DOJAZDU DO MIEJSC REALIZACJI FORM WSPARCIA

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINIE: 20.03.2017R. DO 31.03.2017R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA  W SIEDZIBIE GOPS ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.GOPS-BARGLOW.PL

TUTAJ DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PUNKT REKRUTACYJNY:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM,UL.AUGUSTOWSKA 47,

16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY

TEL. 87 642-40-92