INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. będzie przyjmował wnioski do świadczenia wychowawczego.

  1. Rodziny pobierające świadczenia rodzinne składają tylko wniosek beż żadnej dodatkowej dokumentacji (chyba, że sytuacja finansowe uległa zmianie, tj. członek rodziny podjął lub utracił zatrudnienie).
  2. Rodziny składające wniosek na drugie i kolejne dziecko przedstawiają tylko wniosek bez żadnej dodatkowej dokumentacji.
  3. Rodziny, które nie pobierają świadczeń rodzinnych a składają wniosek na pierwsze dziecko będą informowane indywidualnie jakie dokumenty przedstawić wraz z wnioskiem.
Informuję, że w siedzibie GOPS 4 pracowników będzie przyjmowało wnioski, ponadto o ile będzie potrzeba zostanie wydłużony czas pracy Ośrodka. Rodziny składające wniosek w okresie IV-VI przyznane świadczenie będą miały wypłacone na wskazane konto bankowe z wyrównaniem od 1 kwietnia. Wszelkich informacji udziela Pan Grzegorz Galicki i Adam Turowski pod nr 87-642-40-92.